Bayburt Şehit Osman Türbesi » Yukarı Kırzı Köyü      
Yukarı Kırzı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği
Yukarı Kırzı köyü

Bayburt Şehit Osman Türbesi


Şehrin batısında Şehit Osman Tepesinde bulunan her iki türbenin Saltukoğullarına ait olduğu şeklinde görüşler mevcuttur . Buna göre türbeler Saltuk kumandanlarından Mengüç Gazi’nin kardeşleri Osman ve Ümmühan Hatun’a aittir . Üzerinde bulunan kitabeler çok silik olduğu için okunmamaktadır. Şehrin batısındaki kayalık tepeye adını veren bu türbeler, sarı taştan yapılmış olup taş işleme sanatımızın güzel örneklerindendir .

Makaleler